Fenerbahçe ve Atatürk

Atatürk’ün Spora Verdiği Önem Nedir?

Atatürk’ün Spora Verdiği Önem Nedir?

Spor, insanı zinde tutan ve bedenin aktif kalmasını temin eden bir olaydır. Atatürk, çağın gerektirdiği ve bedenin en zinde haliyle yaşamını sürdürmesinin spor sayesinde olacağını biliyordu. Sağlam kafanın sağlam bir vücutta ikame olacağı hakikatinden hareketle, vücudun aktif olmasının, beyne sirayet edeceği bilinci ile yurttaşlarının sağlıkla kalmalarını istemiştir.

Ahlakın Yayılmasında Sporun Tesiri

Özellikle genç kuşakların, hem ruhen hem bedenen hem de fikren zinde kalmalarını sağlayan araç olarak sporu gösteren bir Atatürk vardır. Ahlakın toplumda yer bulması ve yayılmasının işareti olarak o, sporcunun ahlak temel tabanlı olanından hoşlandığının altını çizmişti. Toplumu ayakta tutan dinamik olan ahlakın önemini, altını kalınca çizerek vurgulamıştı.

İlim, bir milleti hem ayakta tutan hem de ilerlemesine ve güçlenmesine neden olan bir olgudur. Sporun ilme katkısına da değinen Atatürk, bedenin zinde olması hem beyni hem de zihni yapıyı geliştireceği için, sağlıklı düşünen insanların ilmi faaliyetlere olan katkısı da artacaktır.

ataturk ve spor
atatürk ve spor ilişkisi

Sporun Her Çeşidine Destek

Atatürk, sporun her türüne destek veren bir anlayışa sahipti. Bahis sitelerinden tutun her türlü spor aktivitesi o yıllarda çıkmıştı. Bu bağlamda http://www.moroccosrestaurant.com/ linkinden erişilebilen Bets10 bahis sitesi de kuruldu ve Türkçe hizmet vermeye başladı. Spor ve sporcuya verdiği önem, veciz sözlerinden anlaşılmaktadır. En sevdiği sporlar arasında, ata sporu güreş, ilk sırada yer alırdı. Cumhurbaşkanlığı köşkünün bahçesinde zaman zaman güreş müsabakaları yaptırırdı. Herkesi yenen Çoban Mehmet lakaplı Türk yiğidine, güreş teklif eder. Aldığı cevapla da duygulanır. Zira bu ahlaklı sporcu, sizi bütün bir cihan devletleri yenemedi paşam, benim gibi biri mi yenecek şeklinde bir cevap vermişti.

Atatürk, sporu teşvik ettiği gibi kendisi de uygulamaları ile de göstermiş bir karakterdir. Her fırsatta ata binerek, doğada yürüyüşe çıkarak bunu gösterirdi. Özellikle Florya sahilinde, yüzerek de sporcu kimliğini konuştururdu. Bu sahilde zaman zaman da kürek çekerek, Türk insanının spor yapması gerekliliğini bizzat gösterirdi.

Gençlik Dernekleri ve Gençler

Atatürk, gelecek nesillerin genç kalabilmesi için gençlik dernekleri projesi vardı. Hem fikren hem de bedenen genç nesillerin, gençlik dernekleri ve izcilik faaliyetleri ile ele alınması taraftarıydı. Beden eğitiminin okullarda bir program dâhilinde uygulanmasını savunuyordu.

Spor kulüplerinin başkanlarının da kesinlikle iç siyasetten uzak kalmalarını istemişti. Spor yaparken de bilinçli yapılması ve spor fizyolojisinin ele alınması gerekliliğine değinmişti. Hem zihni hem vicdanı hem de fikri hür nesiller arzu ediyordu.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*