Fenerbahçe ve Atatürk

Fenerbahçe’nin “Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu” Projesi

Fenerbahçe’nin “Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu” Projesi

Fenerbahçe’nin “Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu” projesi hakkında Başkan Ali Koç bazı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe spor kulübünün, yüksek divan kurulu üyeleri arasından gelen yoğun eleştirilere yanıtlar verdi. Gelen taleplere yönelik değerlendirmelerini yaptı.

Ülker Stadyumu mu Şükrü Saraç Oğlu mu?

Fenerbahçe spor kulübü futbol takımı, maçlarını, kendi evi olan, Şükrü Saraç Oğlu stadyumunda oynamaktadır. Bu spor kompleksinin adı, yapılan sponsorluk anlaşması ile Ülker Stadyumu olarak anılmaya başladı.

Kırk yedi bin sekiz yüz otuz dört bin kişi kapasiteli bu stadyum, Türkiye sınırlarında yer alan dört stadyumdan biri olarak kayıtlarda yer aldı. Dördüncü büyük stadyum olan bu yapı, 1982 senesinde inşaatına başlandı. Doksan dokuz ila iki bin altı seneleri arasında yenileme çalışmaları geçiren stadyum, üzerine inşa edilen araziyi, 1934 senesi ila 1950 seneleri arasında Fenerbahçe spor kulübüne kazandırılmıştır.

Kurbağalı Dereden Kalamış Koyuna

Fenerbahçe stadyumu, Kurbağalı Dere olarak bilinen akarsuyun, Kalamış Koyuna dökülen yerin, doğu cihetinde kalan kısma verilen arazi üstünde yer alır. Bu günkü halini ise 1999 senesinde başlayarak, peyderpey yıkılmak ve yenilenmek üzere, 2006 senesine değin yapılan yenilenme ile almıştır.

Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

Silahtar Ağa mı Papazın Çayırı mı?

Eski zamanlardaki bu yerin ismi, silahtar ağa olarak kayıtlarda yer alır. 1900 lü senelerin başına gelindiğinde bu yere artık, papazın çayırı denilmektedir. Burası, Moda semtinde yaşayan, İngiliz ve Rum gençlerin müsabaka yaptıkları yerdi. 1908 senesinde kurulan ikinci meşrutiye ile bu arazi, seneliği otuz altına, Union Club tarafından kiralandı. Artık buraya Union Club sahası denmeye başlandı. Bir zamanlar hatta İddaa ve Betboo sitelerinin teklif götürdüğü söylenmektedir. Betboo haber sitesi http://tr.boogirisadresi.com/ adresinde bu bilgiyi teyit edebilirsiniz.

Union Club tarafından üç bin altın harcanarak ve İngiltere’den özel çimler getirtilerek, futbola uygun hale getirildi. Kulüp bir müddet sonra gelirleri giderleri karşılamadığından İttihat Spora dönüştürüldü. 1929 senesinde, o dönemin maliye bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun gayretleri ile önce Milli Emlak’a devredilen arazi, akabinde Fenerbahçe spor kulübüne kiralandı.

Ali Koç da Atatürk Adını İstiyor

Koç, stadın isminin değişmesi ile alakalı tüm tenkitlere katıldığını ve kendisinin de bu stadyumun Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu olarak isimlendirilmesini istediğinin altını çizdi. Ülker gurubu ile görüşmelerin yapılması gerektiği ve bunun bazı prosedürlere bağlı olduğuna da değindi.


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*